Kệ Đơn Lưới Móc Treo 180cm x 120cm

Liên hệ

  • Chiều cao: 1m2
  • Chiều dài: 70cm
  • Chiều rộng: 41cm
  • Số mâm tầng: 01
  • Chịu tải: 40-60kg/sàn
  • Màu sắc: Trắng
Danh mục: